Dokumenty

                        DOKUMENTY NA STIAHNUTIE


                                Výzva na upustenie od podmieňovania prístupu k POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKE

Výzva na upustenie od podmieňovania prístupu na PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIECHCETE SA PRIDAŤ?

Vpíšte do výzvy vlastné údaje. Podpísanú výzvu naskenujte a pošlite na e-mail školy.

Do troch dní pošlite podpísanú výzvu v listinnej forme na adresu školy s podacím lístkom a doručenkou. DOPORUČENE. Kópiu výzvy, podací lístok, doručenku a ODPOVEĎ na výzvu si uschovajte, keďže tieto sú dôkaznými prostriedkami v prípadnom súdnom konaní.

DOMÁHAJTE SA ODPOVEDE, BEZODKLADNE.